Vanessa Claeys

Coaching via intervisie

Intervisie is een gestructureerd overleg van een groep om werksituaties te verhelderen en te verbeteren.

Deze groep kan uit werknemers van dezelfde werkplek bestaan, of uit collega's van verschillende werkplekken.

" I respect those that tell me the truth, no matter how hard it is. "

Michael Corleone

  • Het leren staat centraal, leren van jezelf en van situaties van anderen.
  • Je krijgt zicht op je eigen werkwijze, je kan nieuwe ideeën en inspiratie opdoen
  • Je tilt jouw
  • professionaliteit naar een hoger niveau
  • Je ontdekt jouw motivatie om ermee aan de slag te gaan

Een intervisie duurt ongeveer 2,5 uur, waarbij één of twee cases worden ingebracht.
Eventueel kan men een case ook combineren met een training of oefening verwant aan het thema.

Andere coaching mogelijkheden ...

Team

In een team zit een diversiteit aan mensen, met elk hun persoonlijkheden, overtuigingen, motivaties en gedragingen ...

Individu

Individuele coaching kan op vlak van werk, gezinsleven, relaties of persoonlijke thema's ...

© Vanessa Claeys Ι Training & Coaching Ι info@vanessaclaeys.be