Vanessa Claeys

Coaching in team

In een team zit een diversiteit aan mensen, met elk hun persoonlijkheden, overtuigingen, motivaties en gedragingen.

Dit complexe systeem kan wel eens nood hebben aan ondersteuning op vlak van:

  • Afstemming bereiken
  • Conflicten
  • (mis)Communicatie
  • Onderlinge samenwerking
  • Talenten verstevigen
  • Zelfsturing van het team
  • Inspiratiedagen rond een bepaald thema

" I can do things you cannot, you can do things I cannot, together we can do great things. "

Mother Teresa

Andere coaching mogelijkheden ...

Individu

Individuele coaching kan op vlak van werk, gezinsleven, relaties of persoonlijke thema's ...

Intervisie

Intervisie is een gestructureerd overleg van een groep om werksituaties te verhelderen en te verbeteren ...

© Vanessa Claeys Ι Training & Coaching Ι info@vanessaclaeys.be