Vanessa Claeys

Trainingen

Interactie

Interactie focust zich op verbale en non-verbale communicatie en de manier hoe mensen en groepen t.o.v. elkaar reageren, handelen en elkaar beïnvloeden.

Dit kan om persoonlijke relaties en om zakelijke relaties gaan.

Ieder van ons gebruikt eigen methodes om te communiceren, om zo doelstellingen te bereiken, waarden en normen uit te wisselen, discussies aan te gaan of overeenstemming te bereiken.

" Do I get bonuspoints to act like I care ? "

Dr. House

Aanbod van interactie trainingen:

Assertiviteitstraining

Inhoud

In deze training leer je:

- assertiviteit begrijpen

- inzicht verwerven in het eigen functioneren

- opkomen voor je mening

- vol zelfvertrouwen optreden

- een goed gevoel van eigenwaarde ontwikkelen

- respectvol grenzen stellen

- het samenspel tussen jezelf en de ander begrijpen

- eigen gedrag veranderen en toepassen in de praktijk

In deze opbouwende training maken we gebruik van communicatietheorieën van Watzlawick, de roos van Leary, technieken uit NLP, de presence-waarheden van Cuddy, enz.

De theorie wordt op jezelf toegepast, zodat er inzicht ontstaat in je patronen en hoe die te doorbreken. We focussen op (zelf)reflectie, wisselen daarbij good practices uit en vullen aan met nog meer tips. We oefenen met elkaar, proberen nieuw gedrag uit en werken met 'huiswerkopdrachten' tussen de sessies door. Zodoende wordt gaandeweg een individueel actieplan opgesteld, zodat je met de opgedane inzichten en vaardigheden zelf kan blijven verder werken. We werken stapsgewijs op een veilige manier, zodat iedereen aan de slag kan.

Doelgroep

Deze training is toegankelijk voor iedereen!

Maximaal 15 deelnemers per training.

Data & Inschrijven

Bekijk de agenda om de data van de eerstvolgende training te vinden, of neem contact op om een training in te plannen!

Communication - barbed words

Basistraining Interactie

Communiceren doen we contstant. We kunnen immers niet niet communiceren!

Inhoud

Liefst doen we dit zo efficiënt mogelijk, zodat conflicten of onbegrip uitblijven.

In deze training focussen we op de belangrijkste basiselementen van goede interactie:

 • wat is communicatie?
 • hoe aansluiting maken?
 • luisteren, samenvatten en doorvragen.
 • vragen stellen.
 • valkuilen in de communicatie.
 • verbale en non-verbale communicatie.
 • feedback geven en ontvangen.

Deze training zorgt ervoor dat je:

 1. bewuster omgaat met communiceren
 2. meer inzicht krijgt in het communicatieproces
 3. bewust bent van je valkuilen
 4. beter luistert
  en goede vragen stelt
Doelgroep

Deze training is toegankelijk voor iedereen!

Maximaal 15 deelnemers per training.

Data & Inschrijven

Bekijk de agenda om de data van de eerstvolgende training te vinden, of neem contact op om een training in te plannen!

Andere training mogelijkheden ...

Lichaamstaal

Kennis over lichaamstaal geeft inzicht in het menselijk gedrag, en zal jouw eigen gedrag voor altijd veranderen ...

Coaching

Wil je zelf mensen helpen in het vinden van hun weg?

© Vanessa Claeys Ι Training & Coaching Ι info@vanessaclaeys.be